English | Nederlands

Visie

Om uw organisatie op topniveau te laten presteren zijn topfitte mensen nodig. In de huidige maatschappij is dit lastig. Maar liefst één op de drie mensen in de westerse samenleving heeft een chronische aandoening en dit aantal neemt alleen maar toe. Tachtig procent van de hart- en vaatziekten komt door een ongezonde leefstijl; we bewegen te weinig, eten te veel en te vet, slapen slecht en te weinig en zijn chronisch gestrest. Dit kan anders!

Het verbaast me dat veel bedrijven het gezond houden van hun mensen niet als topprioriteit stellen. Veel bedrijven ‘willen er wel wat mee’, maar weten niet hóe… wat werkt echt, voor wie, wanneer?

Werk en leefstijl werken synergistisch. Door zowel gezond werk als een gezonde leefstijl creëren we een optimale energiebalans met vitaliteit en veerkracht. Mensen zijn gevoelig voor hun sociale en fysieke omgeving. Binnen de werksetting zijn de mogelijkheden voor preventie door werk en leefstijl ongekend!

VitAll richt zich op:

  • Het voorkomen dat werkenden ziek worden door aandacht voor werk of leefstijl
  • Het optimaal inzetbaar houden van werkenden ondanks een ziekte of beperking

Missie

VitAll maakt werkend Nederland gezond(er) door aandacht voor werk en leefstijl. Voor zorgprofessionals en leiders in de zorg

 

Voor zorgprofessionals

Mensen die gezondheid leveren zijn zelf het vaakste ziek. Vrijwel alle zorginstellingen in Nederland hebben ermee te maken: hoge werkdruk en een hoog verzuim. In 2019 ligt het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland op 4,3 procent. In de zorg is dat percentage maar liefst 5,7 procent en daarmee voert de zorgsector de lijst aan van sectoren met het hoogste verzuimpercentage. De corona epidemie heeft extra zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het is dat onze zorgprofessionals vitaal en veerkrachtig zijn en blijven.

Over het algemeen zijn we reactief. We wachten tot mensen ziek worden en komen dan in beweging. Maar als iemand eenmaal ziek is, is het kwaad al geschied en de weg naar herstel moeizaam, traag en duur, voor zowel de werkgever als voor de zieke en zijn omgeving. Een pro-actieve aanpak helpt.

Voor leidinggevenden in de zorg

Leidinggevenden in zorginstellingen hebben er slapeloze nachten van… Hoe zorg ik overdag en ’s nachts voor voldoende bezetting? Hoe zorg ik voor vervanging? Hoe voorkom ik dat de patiëntveiligheid in het geding komt? Hoe zorg ik ervoor dat we een organisatie zijn en blijven waar het prettig werken is?

Het is een continue uitdaging. Leiders in de zorg zijn de backbone van de organisatie. Hoe blijf jij als leider in de zorg zélf vitaal?

Privacyverklaring