English | Nederlands

Manifest leefstijlgeneeskunde en werk

03/11/2020

Onze missie – het halveren van (de impact van) de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten in de komende tien jaar – kan logischerwijs alleen gerealiseerd worden als de werkcontext wordt meegenomen als cruciale implementatieomgeving.

 Lees het hele artikel

 

 Terug naar het nieuws-overzicht

 

 

Disclaimer